Facebook Twitter
magnify
3.png
Home ACCIDENTE AUTO

ACCIDENTE AUTO

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto – R.C.A. acoperă răspunderea civilă delictuală a proprietarului sau celui care foloseşte autovehiculul, pentru prejudiciile cauzate unui terţ, prin intermediul autovehiculului.

Despăgubirea R.C.A. este suma de bani la care are dreptul persoana vătămată să o solicite de la autorul faptei ilicite sau de la asigurătorul acesteia, dacă i-a fost provocată o vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care a determinat o modificare a echilibrului vieţii sale, în sensul de a-i face inaccesibile pentru viitor anumite idealuri care până atunci îi erau accesibile, sau de a-i răpi posibilitatea – până atunci existentă – de a avea anumite satisfacţii sau plăceri în viaţă.

Daunele care pot fi despăgubite:

Despăgubiri pentru daune materiale sunt reglementate de Codul Civil care stipulează că orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu, este obligat să-l repare.

Gradul de avariere este criteriul în funcţie de care se vor acorda despăgubiri de către societatea de asigurare a vinovatului. Este considerată a fi daună totală situaţia în care cuantumul pagubei depăşeşte 75% din valoarea autovehicului la data producerii accidentului. Despăgubirea nu poate depăşi însă diferenţa dintre valoarea maşinii la data producerii accidentului şi valoarea părţilor autovehicului care nu au suferit avarii şi care pot fi demontate şi valorificate.

Despăgubiri pentru vătămări corporale ori deces:

  • în caz de deces, vor fi despăgubite cheltuielile de înmormântare, transport, venituri nerealizate de victimă între momentul accidentului si deces, daune morale, etc.
  •  în cazul vătămărilor corporale se vor avea în vedere despăgubirile privind spitalizarea, tratamentul, transport, daune morale, etc.
  • diferenţa dintre veniturile nete ale persoanei accidentate şi îndemnizaţia primită ca salariu sau din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat.

Victimele care au dreptul la despăgubiri:

Victimele directe pot fi ceilalţi participanţi la trafic, cum ar fi pietonii, bicicliştii, pasagerii, etc.

Victimele indirecte sunt membrii familiei victimelor accidentelor rutiere.

Organele ţinute să despăgubească victimele accidentului:

Societatea de asigurare a vehiculului vinovat de producerea accidentului, iar în cazul în care acesta nu este asigurat, asiguratorul vehiculului unde se afla victima.

Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii în condiţiile în care autorul accidentului părăseşte locul accidentului şi rămâne neindentificat sau când făptaşul nu posedă asigurare R.C.A.